Tanzimat Fermanı

3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda okunan ferman ile o güne kadar dağınık olarak yapılan düzenlemeler derli toplu hâle getirilerek devlet kurumları Batı esaslarına göre yapılandırılmaya başlanmıştır. Bu fermanla Batı düşüncesi, yaşama biçimi ve Batı’daki gelişmelerin örnek alınacağı ilan edilmiştir.
Bu parçada sözü edilen ferman aşağıdakilerden hangisidir?

Tanzimat Fermanı

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Islahat Fermanı
Tevhidi Tedrisat Kanunu
Kanuni Esasi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 38 kez cevaplandı.

32 kez doğru cevapladı.

6 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.