Türkçe

Eklemeli (bitişken) dillerde bir veya daha çok heceli köklere yapım ve çekim ekleri eklenir. Getirilen ekler kökle kaynaşır. Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler türetilir. Yeni ekler eklendiğinde kökte bir değişiklik olmaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan dil grubuna girer?

Türkçe

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İngilizce
Arapça
Çince
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 11 kez cevaplandı.

9 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.