Bilimsel bir tarih kitabı özelliği taşır.

Aşağıdakilerin hangisinde Divanü Lügati’t Türk ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

Bilimsel bir tarih kitabı özelliği taşır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Türk dilinin ilk sözlüğüdür.
Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır.
Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.