Marifet ehline teslim

Müteşabih konuları bilmesi mümkün olan Hz. Peygamber’in, sahabenin ve otorite âlimlerin söylediklerini kabul ve tasdik etmek gerekir.
Selef âlimlerinin bu görüşü aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Marifet ehline teslim

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sükût
Keff
Aczini itiraf etmek
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 38 kez cevaplandı.

23 kez doğru cevapladı.

15 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.