Kutadgu Bilig

Eserin tamamı 6645 beyitten oluşmuştur. Her beyit kendi arasında kafiyelidir. Aruzla yazılan ilk eserdir. Öğretici bir eser olduğu için süslü ve sanatlı bir dille yazılmamıştır. Türk edebiyatında mesnevi nazım şekliyle yazılmış ilk eserdir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Kutadgu Bilig

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Divan-ı Hikmet
Atabetü’l Hakayık
Divanü Lûgati’t Türk
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.