Bütün yorumlarında doğru değeri almıştır.

Verilen doğruluk tablosunda (pΛq) önermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

Bütün yorumlarında doğru değeri almıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yorumlarından en az biri doğru olduğu için tutarlıdır.
Yorumlarında yanlış değeri olduğu geçersizdir.
“ve” eklemi kurallarına göre çözümlenmiştir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 153 kez cevaplandı.

62 kez doğru cevapladı.

91 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.