Ahilik

Anadolu’nun Türklerin ikinci anayurdu hâline gelişiyle Asya’dan buraya göç eden zanaatkâr ve tüccar Türkler XII. yüzyılda millî bir kuruluş olarak kurmuşlardır. Daha sonra Lonca Teşkilatına dönüşerek XX. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür.
Hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

Ahilik

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Divan
Yeniçeri
Nizam-ı Cedid
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim ortaokulu

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.