Düşünürler dini referans alarak fikirler üretmişlerdir.

18-19. yüzyıl felsefesinin en iyi tanımlarından birini o dönemde yaşamış ve aydınlanmacı filozof olarak nitelendirilen Immanuel Kant yapar. Kant, “Aydınlanma Nedir?” başlıklı yazısında aydınlanmayı, insanın kendi suçu nedeniyle düşmüş olduğu ergin olmayış durumundan kurtulma olarak tanımlar. Kant, ergin olmayış benzetmesiyle insanın aklını kendi başına kullanamayışını işaret eder ve bunun insanın suçu olduğunu vurgular. Kant, bu dönemin sloganı olarak da “Aklını kullanma cesaretini göster!” demiştir.
Parçadan hareketle 18-19. yy. felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Düşünürler dini referans alarak fikirler üretmişlerdir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Akla güven duyulmuş ve akılcı düşünce artmıştır.
Aklını kullanamayan insan, bundan kendisi sorumludur.
Bireyler düşünmek için cesaretlendirilmiştir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 26 kez cevaplandı.

8 kez doğru cevapladı.

18 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.