Araba Sevdası

Yazar bu romanda Bihruz Bey tipi ile mirasyedilik anlayışını ve Batılılaşmayı giyim, kuşam ve gerekli gereksiz yerlerde Fransızca sözcükler kullanma olarak algılayan anlayışı eleştirmektedir. Bu tür Batılılaşmanın insanı gülünç durumlara düşüreceği vurgulanmaktadır.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

Araba Sevdası

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İntibah
Cezmi
Felâtun Bey ile Rakım Efendi
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 50 kez cevaplandı.

22 kez doğru cevapladı.

28 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.