Tevfik Fikret’i

Yeniyi savunan Recaizade M. Ekrem, Servet-i Fünun’u bir edebiyat dergisi hâline getirebilmek için Galatasaray Lisesinden öğrencisi olan _________ derginin yazı işleri müdürlüğüne getirir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Tevfik Fikret’i

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Cenap Şahabettin’i
Hüseyin Cahit Yalçın’ı
Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nu
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 103 kez cevaplandı.

74 kez doğru cevapladı.

29 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.