Felsefenin üniversiteler aracılığıyla yapıldığı dönemdir.

20. yüzyıl sonlarına doğru üniversite dışında çalışan filozof neredeyse kalmamıştır. Felsefedeki bu uzmanlaşma süreci, felsefenin ne olduğu problemine teorik açıdan yaklaşılmasına neden olmuş ve felsefe, yöntem kazanma eğilimine girmiştir.
Parçadan hareketle 20. yy. felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Felsefenin üniversiteler aracılığıyla yapıldığı dönemdir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Dil ve düşünce arasındaki ilişkilerin incelendiği ve dil kuramlarının geliştirildiği dönemdir.
Bilim üzerine yapılan çalışmalar sonucunda bilim felsefesi alanının kurulduğu dönemdir.
Felsefe tarihinin en fazla yayın çıkardığı dönemdir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı

Bu soru 24 kez cevaplandı.

8 kez doğru cevapladı.

16 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.