2π/3

f(x) = 4 + sin3(3x + 5) fonksiyonunun periyodu radyan cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

2π/3

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
2π/5
π/3
3π/2
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 236 kez cevaplandı.

85 kez doğru cevapladı.

151 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.