Şehname

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gelişmesine katkı sağlayan eserlerden biri değildir?

Şehname

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kutadgu Bilig
Atabetü’l Hakayık
Divanü Lûgati’t Türk
Atabet’ül Hakayık
Divanü Lügati’t Türk
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 5 kez cevaplandı.

4 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.