Uzmanlık derecesinde ilmi bir faaliyettir.

İçtihatta bulunacak bir kişi, Kur’an ve sünneti, dinin genel amaçlarını, fıkıh ilmini ve tarihini, toplumun değişen hayat şartlarını, örf ve adetlerini bilmelidir.
Buna göre içtihat ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

Uzmanlık derecesinde ilmi bir faaliyettir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
İlke olarak farz-ı kifâyedir.
Herkesin sorumlu olduğu dinî bir görevdir.
Dinin pratiğe yansımasını sağlayan çözüm yoludur.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 66 kez cevaplandı.

29 kez doğru cevapladı.

37 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.