Millî varlığa düşman cemiyetlere

• Saltanat ve hilafet yanlısıdırlar.
• Millî varlığa zararlıdırlar.
• Manda ve himaye taraftarıdırlar.
• Düşman devletlerle zaman zaman iş birliği içindedirler.
Verilen özellikler, aşağıdakilerin hangisine aittir?

Millî varlığa düşman cemiyetlere

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Millî cemiyetlere
İtilaf Devletleri’ne
Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlere
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.