İçme ve temizlik

I. Bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsünün farklılık göstermesi
II. Çöllerde kurakçıl bitkilerin görülmesi
III. Gevşek dokulu topraklarda bitkilerin daha kolay gelişmesi
Yukarda verilenlerden hangileri sıcaklık ve yağış şartlarının bitkilerin dağılışına etki ettiğine örnek olarak gösterilebilir?

İçme ve temizlik

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
II. ve III.
Yalnız II.
Madenlerin
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.