Olaylar yoruma açık olmayıp nesnel nitelik gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen edebî metinlerin özelliklerinden değildir?

Olaylar yoruma açık olmayıp nesnel nitelik gösterir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Olay örgüsü hayalî olarak düzenlenebilir.
İnsanlara özgü soyut durumlar somutlaştırılır.
Kişi, zaman, mekân gibi ögeler yer alır.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.