Kutadgu Bilig

• Türk edebiyatında aruzla yazılan ilk eserdir.
• 6645 beyitten oluşan bir mesnevidir.
• Hakaniye Türkçesiyle kaleme alınmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki eserlerin hangisine aittir?

Kutadgu Bilig

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Divan-ı Hikmet
Divanü Lûgati’t Türk
Cemşid ü Hurşid
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 27 kez cevaplandı.

10 kez doğru cevapladı.

17 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.