İnka <----> Mısır <----> Çin

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen İlk Çağ medeniyetlerinin yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I <----> II <-----> III

İnka <----> Mısır <----> Çin

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Çin <----> İnka <----> Mısır
Mısır <----> Çin <----> İnka
İnka <----> Çin <----> Mısır
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1142 kez cevaplandı.

720 kez doğru cevapladı.

422 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.