Tebliğ görevini yerine getirmiştir.

Bedir Savaşı’nda alınan esirlere ne yapılacağı hususunda, Hz. Peygamber ashabına danışmış ve Hz. Ebu Bekir’in fikri kabul edilmiştir.
Buna göre, esirler fidye karşılığında, fidye ödemeye güç yetiremeyen her bir esir ise on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır.
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Tebliğ görevini yerine getirmiştir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kararlarında istişareye başvurmuştur.
Eğitim ve öğretime önem vermiştir.
İnsanlara değer vermiştir.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 667 kez cevaplandı.

379 kez doğru cevapladı.

288 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.