Kanıtlayıcı anlatım

Son yıllarda yapılan araştırmalar, eğitimde övme ve ödüllendirmenin, yerme ve cezalandırmadan daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya çıkarmıştır. Bir araştırmacı övme ve yermenin başarı üzerindeki etkisini ölçmek için 4 ve 6. sınıf öğrencilerine bir matematik testi uygulamıştır. Öğrencileri gruplara ayırmış; bu gruplara beş gün, üzerinde on beşer dakika çalışmak üzere 30 problem vermiştir. Her günkü çalışmadan sonra bir grubun başarısını övmüş, diğer gruba hatalarını söylemiştir. Bu deneyin sonunda övülen grubun diğer gruba göre daha başarılı olduğu görülmüştür.
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatımın özellikleri görülmektedir?

Kanıtlayıcı anlatım

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Düşsel anlatım
Öyküleyici anlatım
Betimleyici anlatım
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.