Mesnevi

Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimlerindendir. Her beytinin birbiriyle uyaklı olması yazma kolaylığı sağlamıştır. Modern öykü ve roman yerini tutan bu tür aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih, macera, yiğitlik ve mizah temalarını içerir.
Bu parçada hangi nazım biçimi hakkında bilgi verilmektedir?

Mesnevi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Gazel
Kaside
Rubai
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.