Araplara özgü millî bir unsurdur.

İslam mimarisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Araplara özgü millî bir unsurdur.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tevhit ilkesi çerçevesinde şekillenir.
Temasta bulunduğu kültürlerin mimarisinden etkilenmiştir.
Manevi değerler ile maddi ihtiyaçları birleştirmek hedeflenir.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 3 kez cevaplandı.

3 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.