Panel

Toplumu ilgilendiren bir konunun, o konuda karara varmaktan çok çeşitli yönlerini aydınlatmak amacıyla farklı bakış açılarının dinleyiciler önünde sohbet havası içinde uzmanlar tarafından tartışıldığı konuşmalara (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Panel

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Münazara
Sempozyum
Forum
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.