II ve III

I. Sıcaklık ortalamaları 20°C’nin altındadır
II. Bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalan gür ormanlardır
III. Yağış rejimi düzenlidir
Yukarıdakilerden hangileri ekvatoral iklimin özelliklerindendir?

II ve III

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yalnız I
I ve II
Yalnız III
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 45 kez cevaplandı.

30 kez doğru cevapladı.

15 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.