Akıl, Allah’ı bulabilecek güçte bile olsa O’nu bilmek aklen değil dinen vaciptir.

Aşağıdakilerden hangisi Eş’ariliğin görüşlerinden “marifetullah”ın açıklamasıdır?

Akıl, Allah’ı bulabilecek güçte bile olsa O’nu bilmek aklen değil dinen vaciptir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği hususları kalben tasdik eden kişi mümindir.
Nübüvvet için erkek olmak şart değildir, kadın da peygamber olabilir.
Şefaat haktır ve kıyamet günü gerçekleşecektir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 140 kez cevaplandı.

79 kez doğru cevapladı.

61 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.