Mendil Altında → Sabahattin Ali

Aşağıdaki eser → sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Mendil Altında → Sabahattin Ali

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kıssadan Hisse → Ahmet Mithat Efendi
Küçük Şeyler → Sami Paşazade Sezai
Gurbet Hikâyeleri → Refik Halit Karay
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.