Darülfünun

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde açılan okullardan biri değildir?

Darülfünun

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Orta Ziraat Mektebi
Musiki Muallim Mektebi
Güzel Sanatlar Akademisi
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.