“İman edenlere söyle: Allah’ın (cez günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar…” (Casiye suresi, 14. ayet)

Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

“İman edenlere söyle: Allah’ın (cez günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar…” (Casiye suresi, 14. ayet)

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
“… Eğer karar verirsen aralarında adaletle karar ver. Çünkü Allah adil olanları sever.” (Maide Suresi, 42. ayet)
“Allah size …İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisâ suresi, 58. ayet)
“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.” (Mâide suresi, 8. ayet)
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.