“İman edenlere söyle: Allah’ın (cez günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar…” (Casiye suresi, 14. ayet)

Parse error: syntax error, unexpected '!' in /home/theinek/public_html/app/models/general/soru_ic.php on line 1