1909 yılında İstanbul Harp Okulundan mezun olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

1909 yılında İstanbul Harp Okulundan mezun olmuştur.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Trablusgarp Savaşı sırasında binbaşılığa terfi etmiştir.
Balkan Savaşları’nın sona ermesiyle Sofya Ataşemiliterliği’ne atanmıştır.
İstanbul Harp Akademisinden mezun olduktan sonra, merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’da görev almıştır.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.