Türk Dil Kurumunun kurulması

Atatürk’ün, aşağıdaki inkılaplarından hangisi;
• Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak,
• Türk dilinin tarihî köklerini araştırmak
amacıyla yapılmıştır?

Türk Dil Kurumunun kurulması

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Türk Tarih Kurumunun kurulması
Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.