Fransız İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirgesi

• 1789 yılında ilan edilen bildirgede yönetimde meydana gelen bozulmaların toplumları olumsuz etkilediğinden söz edilmiştir.
• Yapılması gerekenin insan haklarının neler olduğunun hatırlatılması gerektiği fikrinden hareketle 17 maddelik bir bildirge metni hazırlanmıştır.
• Bildirgenin ilk maddesinde insanların özgür ve eşit doğdukları ve bir arada yaşadıkları vurgulanmıştır.
Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

Fransız İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirgesi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Veda Hutbesi
Hammurabi Kanunları
Magna Carta
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 45 kez cevaplandı.

22 kez doğru cevapladı.

23 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.