Yarışma havası içinde gerçekleştirilir.

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?

Yarışma havası içinde gerçekleştirilir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Konuya hâkim bir başkan tarafından yönetilir.
Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir.
Ortaya atılan düşüncelerin, verilen örneklerin bilimsel geçerliliği olmalıdır.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 5 kez cevaplandı.

2 kez doğru cevapladı.

3 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.