Atabetü’l Hakayık

I. Cömertlik, cimrilik, kibir, iyi huy gibi ahlaki konularda öğütler verir.
II. Beyit ve dörtlükler biçiminde karışık olarak yazılmıştır.
III. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.
Numaralandırılmış cümlelerde özellikleri tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Atabetü’l Hakayık

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Kutadgu Bilig
Dede Korkut Hikâyeleri
Göktürk Yazıtları
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 4 kez cevaplandı.

3 kez doğru cevapladı.

1 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.