IV.

Çağdaş Türk edebiyatında öykü ve roman, gerçekçiliğin yorumlarına bağlı olarak tek bir çizgide gelişmiştir. (I) Sabahattin Ali toplumsal çizgiyi geliştirir. (II) Sait Faik Abasıyanık ise toplumsal sorunlardan çok aydın bireyin küçük dünyasına yönelen duyarlılığıyla yeni bir öykü anlayışı getirmiştir. (III) Samim Kocagöz kasaba insanlarının sorunlarını gerçekçi bir tutumla yansıtmıştır. (IV) Orhan Kemal geçmiş özlemiyle yüklü, bireyci eserleriyle ön plana çıkmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

IV.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
I.
II.
III.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 12 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

11 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.