Millî kaynaklara yönelerek halkın sorunlarını dile getirmek

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati Topluluğunun amaçlarından biri değildir?

Millî kaynaklara yönelerek halkın sorunlarını dile getirmek

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Topluluk üyelerinin eserlerinden oluşan bir kütüphane kurmak
Dilin, edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesine katkı sağlamak
Kamuya açık toplantılar düzenleyerek halkı, edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 2 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

2 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.