Hukukun üstünlüğü

Modern bir devlette devletin örgütlenmesi pozitif hukuka göre olur. Hukuk kurallarının en üstünde yer alan anayasalar, devletin örgütlenmesini belirleyen temel yasalardır.
Verilen ifadede Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı aşağıdaki temel esaslardan hangisinden söz edilmektedir?

Hukukun üstünlüğü

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Yurtta ve dünyada barış
Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması
Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 129 kez cevaplandı.

66 kez doğru cevapladı.

63 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.