hK > hL > hM

Hava ortamında bulunan K, L ve M kapları içinde havanın kırıcılık indisinden daha yoğun n, 1,5 n ve 2n kırıcılık indisine sahip sıvıların yükseklikleri h kadar olup şekildeki gibidir.
Kapların tabanında bulunan özdeş cisimlere sıvı yüzeyinden eşit uzaklıkta dik doğrultuda bakıldığında cisimlerin görünür derinlikleri hK, hL ve hM arasındaki ilişki nasıldır?

hK > hL > hM

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
hM > hL > hK
hK = hL = hM
hL > hK > hM
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 289 kez cevaplandı.

133 kez doğru cevapladı.

156 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.