Çapraz kafiye kullanılmıştır.

Asıl metin:
Kar buz kamug erüşdi
Taglar suvı akışdı
Kökşin bulıt örişdi
Kayguk bolup ügrişür

Günümüz Türkçesiyle:
Kar, buz, hepsi eridi
Dağların suyu aktı
Mavi bulut belirdi
Kayık olup salınır

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Çapraz kafiye kullanılmıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Nazım birimi dörtlüktür.
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Bir “koşuk”tan alınmıştır.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1101 kez cevaplandı.

550 kez doğru cevapladı.

551 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.