HNO3 <----> Sirke asidi

Aşağıda bazı maddelerin formülleri ile halk arasında bilinen yaygın adları eşleştirilmiştir.
Buna göre hangi maddenin yaygın adı yanlış yazılmıştır?
Maddenin <-----> Formülü Yaygın Adı

HNO3 <----> Sirke asidi

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
NaCl <----> Sofra tuzu
KOH <----> Potas kostik
H2SO4 <----> Zaç yağı
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 59 kez cevaplandı.

24 kez doğru cevapladı.

35 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.