Süslü, söz oyunlarına dayalı, imgeli bir dili yeğlemek

Aşağıdakilerin hangisi Garipçilerin şiirdeki ilkelerinden biri değildir?

Süslü, söz oyunlarına dayalı, imgeli bir dili yeğlemek

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Günlük hayatı, küçük sorunları, küçük tasa ve sevinçleri işlemek
Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıpları kırmak, gelenekten kopmak
Nükteye yer vermek, gülmeceden, şaşırtmacadan yararlanmak
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 20 kez cevaplandı.

8 kez doğru cevapladı.

12 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.