Tevfik Fikret’in

_________ Servet-i Fünun’un yazı işleri müdürlüğüne getirilmesiyle dergi, bir sanat ve edebiyat dergisi hâline dönüşür. Böylece yeni bir edebiyat çığırı başlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Tevfik Fikret’in

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Şemsettin Sami’nin
Cenap Şahabettin’in
Halit Ziya Uşaklıgil’in
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 28 kez cevaplandı.

24 kez doğru cevapladı.

4 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.