Millî Edebiyat akımının etkisiyle sadece hece ölçüsünün kullanılması

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiirinin özelliklerinden biri değildir?

Millî Edebiyat akımının etkisiyle sadece hece ölçüsünün kullanılması

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Şiirin düz yazıya yaklaştırılması
Şehirli kimliğinin ön planda olması
Yapı ve söyleyişe içerikten fazla önem verilmesi
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

2 sınavda sorulmuş.