Temsil Heyeti’ne yurdun bütününü temsil etme yetkisini vermiştir.

Amasya Genelgesi hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Temsil Heyeti’ne yurdun bütününü temsil etme yetkisini vermiştir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Bağımsızlığın millete dayanılarak sağlanacağı vurgulanmıştır.
Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır.
İstanbul Hükûmetinin görevini yerine getiremediği belirtilmiştir.
Sorunun geçtiği testler

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.