Kırık Hayatlar → Mehmet Rauf

Aşağıdaki sanatçı → eserlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Kırık Hayatlar → Mehmet Rauf

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Tiryaki Sözleri → Cenap Şahabettin
Mai ve Siyah → Halit Ziya Uşaklıgil
Hanı Yağma → Tevfik Fikret
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.