Konu bütünlüğüne önem verilmiş ve şiirlerde konu birliği sağlanmıştır.

Aşağıdakilerin hangisi divan edebiyatının özelliklerinden değildir?

Konu bütünlüğüne önem verilmiş ve şiirlerde konu birliği sağlanmıştır.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Genellikle tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
Eserler Arapça ve Farsçanın etkisinde sanatlı bir dille yazılmıştır.
Gazel, kaside gibi Arap ve Fars edebiyatından alınan nazım şekilleri tercih edilmiştir.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 25 kez cevaplandı.

10 kez doğru cevapladı.

15 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.