İbadetlerin yapılış şekillerini açıklamak

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili delillerin amaçlarından biri değildir?

İbadetlerin yapılış şekillerini açıklamak

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Doğabilecek şüpheleri gidermek
Müminin imanını sağlamlaştırmak
Münkiri inkârında aciz bırakmak
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 144 kez cevaplandı.

43 kez doğru cevapladı.

101 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.