Şairler son dörtlükte adlarını ya da mahlaslarını kullanırlar.

Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

Şairler son dörtlükte adlarını ya da mahlaslarını kullanırlar.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Ürünler halkın anlayabileceği bir dille söylenmiştir.
Yöresel özellikleri yansıtır.
Nazım birimi dörtlüktür.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 0 kez cevaplandı.

0 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.