Ticaret yolları zamanla önemini kaybedebilir.

Eski çağlarda Çin, Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üretilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu’nun kara yolları ve limanları vasıtasıyla mümkündü. Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihî yollar Anadolu’ya hâkim olan Hititlerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı’ya pek çok medeniyetin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır. Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihî ticaret yolları, imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergâhlar bulması ile önemini yitirmiştir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ticaret yolları zamanla önemini kaybedebilir.

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Eski çağlarda en fazla mal karadan taşınıyordu.
Osmanlı’nın yıkılmasına coğrafi keşifler neden olmuştur.
İpek yolu kuzey-güney yönünde işleyen bir ticari güzergahtı.
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi ve Android uygulaması üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 240 kez cevaplandı.

115 kez doğru cevapladı.

125 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.