Ömer Seyfettin – Sait Faik Abasıyanık – Memduh Şevket Esendal

Türk edebiyatında _________ olay öyküsünün, _________ ve _________ durum hikâyesinin önemli temsilcilerindendir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Ömer Seyfettin – Sait Faik Abasıyanık – Memduh Şevket Esendal

Paralel evrendeki yanlış cevaplar
Sait Faik Abasıyanık – Ömer Seyfettin – Memduh Şevket Esendal
Memduh Şevket Esendal – Halit Ziya Uşaklıgil – Refik Halit Karay
Ömer Seyfettin – Halide Edip Adıvar – Refik Halit Karay
Sorunun geçtiği testler
Açık öğretim lisesi

Bu sayfadaki veriler Theinek.Com web sitesi üzerinde 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren çözülen testlerden elde edilmiş olup herhangi başka bir kaynaktan veri eklenmemiştir. Her 24 saat'te güncellenir.

Bu soru faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı

Bu soru 1 kez cevaplandı.

1 kez doğru cevapladı.

0 kez yanlış cevapladı.

1 sınavda sorulmuş.